"Skutečným posláním člověka je nalézt   sám sebe." Hermann Hesse

"Sebepoznavání je prvním krokem ke zlepšení!"

Pozitivní psychoterapie


  Informace

  Kontakt

 
        
Vítejte na stránkách www.jajsemja.cz,
věnovaných probematice aktivního sebepoznávání.


Celý týden využíváme prvky z muzikoterapie, psychogymnastiky, arteterapie, dramaterapie - psychodrama, korektivní rekapitulace cestou přímé interakce, možnost inventury vlastní osobnosti, využívání relaxačních, projektivních, dotykových technik a dalších.


 
 
www.jajsemja.cz