Nabídka kurzů

V současné době nabízíme týdenní a víkendové kurzy Integrované psychoterapii.

Kurzy jsou akreditovány MPSV ve vzdělávacím programu A2018/0108-SP podle § 117a odst.1 zákona č. 108/2006 Sb.

Účastníci všech kurzů dostávají potvrzení pro sociální pracovnice/níky na 16 hodin (ze 24 povinných) dalšího vzdělávání dle Zák. 108/2006.

PSIN z.s. získal certifikaci ČAP pro uskutečňování pětiletého psychoterapeutického výcviku „Integrovaná psychoterapie, Knobloch, Knoblochová“ s platností pro období říjen 2019 – říjen 2026.

Přehled kompletní nabídky a podrobné informace na www.psin.cz