"Skutečným posláním člověka je nalézt   sám sebe." Hermann Hesse

"Sebepoznavání je prvním krokem ke zlepšení!"

Pozitivní psychoterapie


  Informace

  Kontakt

 
  
        

Poznej sám sebe tak, jak nám to radí již Aristoteles

Již ve starých Delfách byl na průčelí Apollónova chrámu vyryt prastarý nápis

Gnóthi se auton - Poznej sám sebe.

Problematika sebepoznávání:

Pokud o sobě nevíme všechny důležité informace, tak můžeme jen ztěží dělat správná rozhodnutí. Poznání sebe sama – obraz, který jsme si o sobě vytvořili – je totiž důležitým klíčem k našemu životu. Neznáme-li dobře samy sebe, tak jen ztěží můžeme rozumět těm okolo nás!

Při hledání správných odpovědí na otázky, které hodnotí mou osobu, je velmi vhodné navštívit odborníky, kteří nám mohou pomoci správně nastavit naše zrcadlo, tak abychom viděli správně svůj vlastní obraz. Poradit se s nimi ovšem neznamená přijmout beze zbytku jejich názory! To nejtěžší rozhodnutí – jak dál v životě, kterou cestu si vybrat – stejně zůstává vždycky na každém z nás. Život nám nabízí tisíce možností a my si můžeme vybírat. Pokud jedna z nich není ta nejlepší, tak ještě zůstává mnoho dalších!

Člověka tvoří jednota psychiky a fyziologie. Jedno ovlivňuje druhé a spolu vytváří systém. Teprve když pochopíme zákonitosti tohoto systému, tak jej můžeme úspěšně ovlivňovat. Náš "komplex" nesedí jen někde v mysli, ale je to stav celého organismu.

Celé tělo je totiž spojitý systém, který ovlivňuje sám sebe. Pojem sociální směna: mezi lidmi neustále probíhá výměnný obchod.. Obchoduje se s následujícími komoditami: věcné hodnoty, služby postavení (status), láska, informace a peníze.
Lidé v těchto vztazích mají odměny (příjmy) a výdaje (náklady). Toto skutečnost, kterou si musí uvědomit každý z nás. Bludný kruh sebepodrývajícího chování tedy.. zážitky vytlačené do oblasti nevědomí nás nutí dělat věci, které nám škodí ale my si to neuvědomujeme. (Zlý šéf... Člověk sám sebe utvrzuje ve svém názoru a tím si jej i posiluje kladná zpětná vazba).

Role předepsané, přijaté a plněné. Někteří lidé přesně znají předepsané normy i role, ale ty buď neplní (role) nebo porušují (normy). V tomto případě to patří do oblasti neplněných rolí a norem. Jejich svědomí může zasáhnout a problém mají na světě.

Vnitřní versus vnější. Každý si vytváříme svůj vnitřní i vnější svět představ, na který působí vnější vjemy (stůl, který si pamatujeme i při zavřených očích). Je důležité si uvědomit rozdíl mezi vjemem a představou!


Pokračovat >>


 
 
www.jajsemja.cz