"Skutečným posláním člověka je nalézt   sám sebe." Hermann Hesse

"Sebepoznavání je prvním krokem ke zlepšení!"

Pozitivní psychoterapie


  Informace

  Kontakt

 
  
        

Poznej sám sebe tak, jak nám to radí již Aristoteles

Již ve starých Delfách byl na průčelí Apollónova chrámu vyryt prastarý nápis

Gnóthi se auton - Poznej sám sebe.

 

Pozvánky na akce

 
 
www.jajsemja.cz