"Skutečným posláním člověka je nalézt   sám sebe." Hermann Hesse

"Sebepoznavání je prvním krokem ke zlepšení!"

Pozitivní psychoterapie


  Informace

  Program

  Místo

  Arteterapie

  Registrace

  Slovníček pojmů

  Aktuality

  Kontakt

 
  
        

 

Pohled na sebe samotného má 4 úhly

  1. Prostorová identita: jsem totožný s prostorovou oblastí, zaujímanou mým tělem
  2. Časová identita: jsem tatáž osoba jako včera nebo před deseti lety
  3. Jednota: jsem jen jeden, nikoliv dva nebo tři
  4. Aktivita: když vnímám, myslím, cítím, pohybuji se, prožívám aktivitu (tedy jsem)
Korektivní zkušenost (učení) je dáno korekcí chyby, které jsme se někdy dopustili. Pokud se jednou zasekneme na nějaké překážce, nemáme přestat, dokud tu překážku nezdoláme! Láska a práce (hra) jsou pilíře duševního zdraví!! (Sigmund Freud)
Expozice - situace do které se nám nechce.


Uplatňují se tři zlatá pravidla:
  1. Strach je sice nepříjemný, ale neškodný - neumřu, neztratím kontrolu,
    nezblázním se
  2. Strach netrvá věčně a postupně mizí, když se mu dokážu postavit
  3. Cvičení dělá mistra, cvičením (opakováním) se zbavím strachu
A my Vám v tom půjdeme příkladem! 

 
 
www.jajsemja.cz