"Skutečným posláním člověka je nalézt   sám sebe." Hermann Hesse

"Sebepoznavání je prvním krokem ke zlepšení!"

Pozitivní psychoterapie


  Informace

  Program

  Místo

  Arteterapie

  Registrace

  Slovníček pojmů

  Aktuality

  Kontakt

 
  
        

 

Slovníček pojmů

Psychoterapie
Zjednodušeně je psychoterapie působení psychologickými prostředky (verbálními i neverbálními - tj. slovem, gestem, mimikou, mlčením, případně úpravou prostředí) na člověka nebo skupinu s cílem zlepšení psychického stavu. Je jedním z účinných způsobů psychické pomoci, která je prováděna odborníky plánovaně a promyšleně.

Psychogymnastika
Jedná se o metodu skupinové psychoterapie založené na pantomimě. Prostřednictvím soustavy pantomimických úkolů umožňuje zájemcům vyjadřovat vztahy k lidem i vnitřní konflikty a prožitky. V terapii umožňuje účinnou korektivní zkušenost.

Psychodrama
Je to technika dramatického předvádění různých dilemat (podle přání klienta nebo terapeuta), která je užívána při skupinové psychoterapii jejíž zakladatelem je J. L. Moreno. Používá se zde prvků divadelního umění, jako je monolog, dialog a záměna rolí. Vše je založeno na hraní rolí, při nichž dochází k odkrytí, uvědomění si a odreagování vnitřních konfliktů a afektů. Mohou se přehrávat různé životní situace, případně i vnitřní monolog.

Arteterapie
Termín zavedl J. M. Charcot v 2. polovině 19. století. Jedná se o využití uměleckých technik jako nástroje diagnostiky, psychoterapie, výchovy či sociální práce. Klade důraz na aktivitu, přičemž využívá uvolňující, katarzní a projektivní vlastnosti lidské tvořivosti. V terapii se využívá především výtvarné umění. Výsledkem je získání náhledu, změna hodnot či radost s tvorby.

Muzikoterapie
Jedná se o psychoterapeutickou techniku, která pomocí hudby navozuje zážitky, které jedince přelaďují do lepšího stavu. Může být využívána i k odkrývání oblasti nevědomí.

 
 
www.jajsemja.cz