Náš tým

Dr. Ing. ALOIS  KŘIŠŤAN, Th.D.
Absolvent ČVUT v Praze, dále ukončil studium filosofie a teologie na Bohoslovecké učilišti Salesiánské inspektorie sv. Jana Boska a následně ukončil doktorský studijní program Teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2002 až 2007 absolvoval psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii (INCIP – Český Krumlov a Kroměříž). Je členem České asociace pro psychoterapii, jako profesní asociace psychoterapeutů v ČR.
Pracuje jako ředitel Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické – Jabok a současně jako odborný asistent na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Mgr. PETRA  MANDINCOVÁ, Ph.D. (roz. Janečková)
Absolventka jednooborové psychologie, FF, Univerzita Palackého Olomouc. Psychoterapeutka integrované psychoterapie (prof. Knobloch) – výcvik akreditovaný MZ ČR. Ukončila specializaci v klinické psychologii a v dětské klinické psychologii, IPVZ Praha. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Tomáše Bati Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky a současně provozuje soukromou psychologickou ordinaci ve Zlíně jako klinická psycholožka a psychoterapeutka.

Mgr. JOSEF  POCHYLÝ
Absolvent Pedagogické fakulty MU Brno, v roce 2003 ukončil výcvik Integrované psychoterapie u prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha, CSc., F.R.C.P (Canada)
Od roku 2000 pracuje v různých pozicích jako pedagog, školní psycholog a výchovný poradce na Gymnáziu v Břeclavi.
Od června 2006 působí v oblasti Internetového poradenství pro oblast návykových látek a duševního zdraví.
Od prosince 2017 je členem České asociace pro psychoterapii, jako profesní asociace psychoterapeutů v ČR.
V období 2003 až 2008 působil jako terapeut v kurzech aktivního sebepoznávání, které probíhaly pod záštitou společnosti INCIP Kroměříž v Lednici na Moravě.
Od roku 2010 spolupracuje jako terapeut v akreditovaných výcvikových kurzech společnosti PSIN, z.s.
Působí jako vedoucí projektu Dobrovolníci pro Nemocnici Břeclav, kterou zajišťuje obecně prospěšná společnost GENA-G. V tomto projektu zajišťuje supervizi dobrovolníků a současně působí jako lektor pro dobrovolníky.

Mgr. VLADIMÍRA  STRAKOVÁ
Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Zaměřuje se především na individuální a skupinovou psychoterapii a krizovou intervenci. Absolvovala pětiletý skupinový sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Integrované psychoterapie Knobloch; dále pak řadu dílčích výcviků. Své zkušenosti při práci s dospělými čerpá jak ze spolupráce s tréninkovou společností TAL, zaměřující se na soft-skills a koučování manažerů, tak z několikaleté práce v klinické psychologii – PL Kosmonosy, PL Bohnice, Centrum krizové intervence. Více o mně najdete zde.

MUDr.  MIROSLAV  NOREK
Absolvent UK Praha, Lékařské fakulty v Plzni a od roku 2009 pracuje v psychiatrické ambulanci v Českých Budějovicích. Od roku 2006 působí jako lektor Integrované psychoterapii. Je členem České lékařské komory a České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

PhDr. LENKA  KLEPÁČKOVÁ
Absolventka jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci a terapeutka Integrované psychoterapie. Pracuje jako klinická psycholožka ve společnosti Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (SOL). Současně má ordinaci klinické psychologie pro dospělé pro následující oblasti: systematická psychoterapie individuální, párová a rodinná, psychologické poradenství, neodkladná péče v případě akutních psychických krizí a traumat, psychologická diagnostika a další.

Mgr.  NOEMI  KOMRSKOVÁ
Absolventka Univerzity Komenského v Bratislavě v oboru Léčebná pedagogika – terapeutický směr, supervizorka Rozvojové supervize a terapeutka Integrované psychoterapie. V současné době pracuje terapeutka a supervizorka v Diakonii Církve bratrské.

Mgr. KATEŘINA  VÁVROVÁ, Ph.D.
Terapeutka IP
Má soukromou psychoterapeutickou praxi, kde se věnuje dospělým klientům.
V letech 2018-2020 působila jako terapeutka v Pobočce Diakonie Církve bratrské v Brně. Vystudovala učitelství na PdF MU. Během doktorského studia na FF MU se věnovala především interpretaci literárního díla. Tato kombinace jí v terapeutické práci dává možnost snad lépe porozumět nonverbálnímu vyjadřování, uměleckému jazyku, symboličnosti či je dobrým nástrojem při rozboru snů.
Výcvik v Integrované psychoterapii ukončila roku 2018 a od roku 2019 je členkou České asociace pro psychoterapii.