Výcvikový tým

Personální zajištění výcviku:
Garant výcviku:
MUDr. Jan Kubánek
Supervizoři:
PhDr. Marie Lhotová PhD,
PhDr. Mirka Nečasová PhD.,
Mgr. Noemi Komrsková,
Lektoři výcviku
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.,
Mgr. Petra Mandincová, Ph.D.,
Mgr. Josef Pochylý,
Mgr. Vladimíra Straková,
PhDr. Lenka Klepáčková,
MUDr. Miroslav Norek